(рис. 7.24)

Рис. 7.24. Схема розпізнавання антигену: CD2, 3, 4,28,39,40 B7, TCR, LFA-1, LFA-3, ICAM - рецептори на поверхні клітини.