(рис. 7.10)

Рис. 7.10. В-лімфоцит на фоні формених елементів крові.