(рис. 6.3)

Рис. 6.3. Визначення плазмокоагулази. Верхня пробірка - негативний контроль (до плазми додано краплю стерильного МПБ); середня пробірка - позитивний тест на плазмокоагулазу в Staphylococcus aureus; нижня пробірка - негативний результат у Staphylococcus epidermidis.