(рис. 5.6)

Рис. 5.6. Етапи реверсії гемолітичних стрептококів групи А з L-форм.