(рис. 3.50)

Рис. 3.50. Фенілаланіновий тест. 1 - контрольний незасіяний флакон; 2 - позитивна реакція у Proteus mirabilis; 3 - негативна реакція у Salmonella typhimurium.