(рис. 3.42)

Рис. 3.42. Ріст E. coli на середовищі Мак Конки. Зліва - вся чашка Петрі, справа - збільшені колонії кишкової палички.