(рис. 3.39)

Рис. 3.39. Тест на виявлення сірководню. Зліва - незасіяна контрольна пробірка (негативний результат), в центрі - позитивний тест у Citribacter freundii, справа - негативний тест у Shigella sonnei.