(рис. 3.35)

Рис. 3.35. Ізольовані за методом Вейнберга колонії анаеробів.