(рис. 3.32)

Рис. 3.32. Визначення антибіотикочутливості за допомогою дискодифузійного методу.