(рис. 3.31)

Рис. 3.31. Реакція аглютинації Грубера.