(рис. 3.18b)

Рис. 3.18b. Електронна мікрофотографія бактеріофагу.