(рис. 3.15)

Рис. 3.15. Адсорбція вірусу на поверхні клітини.