(рис. 3.14)

Рис. 3.14 . Культура клітин нирок ембріона свині: а - нормальні клітини; б - цитопатична дія вірусів.