(рис. 3.11)

Рис. 3.11. Електронна мікрофотографія бактеріофагу.