(рис. 3.3)

Рис. 3.3. Схематична будова віріона: а - нуклеїнова кислота; б - капсид; в - суперкапсид; г - шипики.