(рис. 3.1)

Рис. 3.1. Крива росту бактеріальної популяції в рідкому живильному середовищі: 1 - початкова фаза; 2 - експоненціальна фаза; 3 - стаціонарна фаза; 4 - фаза відмирання