(рис. 2.78)

 border=
Рис. 2.78. Волютинові зерна дифтерійних паличок (забарвлення за Нейссером).