(рис. 2.40)

 border=
Рис. 2.40. Електронна мікрофотографія Rickettsia conorii (r) в ендотеліальних клітинах людини.