(рис. 2.22)

 border=
Рис. 2.22. Забарвлення волютинових зерен за методом Леффлера.