(рис. 2.20)

 border=
Рис. 2.20. Схема будови грампозитивних і грамнегативних клітин.