(рис. 2.4)

 border=
Рис. 2.4. Neisseria gonorrhoeae.