Розділ 4

 
 
Мал. 11.2.17. Одним із інтраопераційних ускладнень може бути випадіння кліпси із кліпаплікатора.