Оцінка рівня пригнічення центральної нервової системи.
 
Мал. 7.4. Оцінка рівня пригнічення центральної нервової системи.