Медицина

Загальний вигляд хворої з печінковою комою.

 
Мал.6.1. Загальний вигляд хворої з печінковою комою.
Oddsei - What are the odds of anything.