Медицина

Оцінка рівня пригнічення центральної нервової системи.

 
Мал.2.6.Оцінка рівня пригнічення центральної нервової системи.