Мал.1.8. Накладання електродів при проведенні електричної дефібриляції серця.