Вигляд хворого при синкопальному утопленні.

 

 

Мал. 1.14. Вигляд хворого при синкопальному утопленні.