Вигляд потерпілого при асфіктичному утопленні.

 

 

Мал.1.13. Вигляд потерпілого при асфіктичному утопленні.