Медицина

ВИМIРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТИСКУ АПАРАТОМ ВАЛЬДМАНА

ВИМIРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТИСКУ АПАРАТОМ ВАЛЬДМАНА ВИМIРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТИСКУ АПАРАТОМ ВАЛЬДМАНА


+ 8°    ЦВТ

а к б

Мал. 63. Центральний венозний тиск (ЦВТ) в нормi. Хвилинний об'єм серця (ХОС), к - капiляри, "б" i "а" - пре- i посткапiлярнi сфiнктери, А - артерiї, В - вени.


см. вод. ст.

Мал. 64. Пристрiй для вимiрювання ЦВТ. Проведена катетеризацiя центральних вен дозволяє контролювати рiвень внутрiшньовенного тиску i вводити великi об'єми рiдини, в т.ч. концентрованi розчини.Мал. 65. Схематичне зображення пристосування для вимiрювання ЦВТ. Дана методика дозволяє оцiнити ступiнь крововтрати i гiповолемiї, та функцiональний стан серцевого м'яза. Незначнi коливання стовпчика рiдини в ритмi дихання свiдчать про нормальне функцiонування катетера.

Мал. 66. Вимiрювання ЦВТ апаратом Вальдмана. В асептичних умовах пiд новокаїновим знечулен ням у верхню чи нижню порожнисту вену вводять катетер (пiдключична чи стегнова вени). Причому тиск у пiдключичнiй венi повинен вiдповiдати тиску в правому передсердi. Катетер пiдключа ють до апарата Вальдмана. Нульову подiлку шкали встановлюють на рiвнi передсердь чи на 5 см нижче кута Луї. Нормальнi показники ЦВТ 0,49-0,98 кПа (5-10 см вод. ст.).


Можливi ускладнення при вимiрюваннi центрального венозного тиску

Oddsei - What are the odds of anything.