Можливi ускладнення при трахеостомiї

 Можливi ускладнення при виконаннi трахеостомiї

№ п/п

Ускладнення

Помилки, що призвели до ускладнень

Невiдкладнi дiї

1.

Профузна кровотеча з рани

Поранення судин шиї

Прошивання i перев'язування судини

2.

При розтинi трахеї - пошкоджена її задня стiнка

Прикладання надмiрних зусиль при розрiзi кiлець трахеї

Профiлактика:

1) обмежити "робочу" частину скальпеля, обмотавши його лейкопластиром чи зафiксувавши пальцем

2) проведення попередньої iнтубацiї трахеї

3.

Канюля введена в пiдслизовий простiр

Недостатнiй розтин трахеї - без розрiзання слизової

Перед розрiзом передньої стiнки трахеї її захоплюють однозубим гачком i максимально виводять у рану

4.

Пiдшкiрна емфiзема

"Препарування" тканин пiд час операцiї, надто щiльне зшивання країв рани зi шкiрою

Мiнiмальне препарування тканин, нещiльне зашивання шкiри навколо рани

 

Орiєнтацiйна карта для самостiйної пiдготовки

№ п/п

Завдання

Вказiвки до дiї

Самостiйна робота

1.

Згадати i уточнити анатомо-фiзiологiчнi особливостi будови шиї i гортанi

Намалювати i позначити на схемi

Асистувати пiд час трахеостомiї

2.

Визначити показання до трахеостомiї

Записати в зошит

Самостiйна перев'язка, замiна трахеостомiчної канюлi