Медицина

Можливi ускладнення при закритому масажi серця

 Можливi ускладнення при проведеннi закритого масажу серця

№ п/п

Ускладнення

Помилки, що призвели до ускладнень

Невiдкладнi дiї

1.

Вiдсутнiсть пульсацiї на сонних артерiях при проведеннi масажу серця

  1. Хворий лежить на нетвердiй поверхнi
  2. Недостатнє iнтенсивне стискання грудної клiтки

Перед проведенням серцево-легеневої реанiмацiї хворого необхiдно покласти на тверду основу i

2.

Пiд час проведення масажу серця зiницi залишаються розширеними

Недостатнє натиснення на грудну клiтку i погана оксигенацiя

забезпечити необхiдний темп масажу серця i ШВЛ. Перевести хворого на апаратну ШВЛ. Регулярно змiнювати втомленого реанiматора пiд час проведення закритого масажу серця

 

Орiєнтацiйна карта для самостiйної пiдготовки

 

№ п/п

Завдання

Вказiвки до дiї

Самостiйна робота

1.

Згадати i уточнити анатомо-фiзiологiчнi особливостi кровообiгу i дихання

Записати в зошит.

Пiд контролем викладача на фантомi вiдпрацювати технiку закритого масажу серця i ШВЛ

2.

Визначити ознаки ефективностi проведення серцево-легеневої реанiмацiї

 

Разом з викладачем брати участь у проведеннi серцево-легеневої реанiмацiї в реанiмацiйному вiддiленнi

Oddsei - What are the odds of anything.