Медицина

resekcio

Резекцiя шлунка за Гофмейстером-Фiнстерером iз збереженням перигастральних судинних дуг


Мал. 407. Об'єм резекцiї в межах функцiональних границь антрального вiддiлу i перехiдного сегмента шлунка.  
Мал. 408. Частина шлунка, яка видаляється, вiдрiзана пiсля накладання механiч ного шва на шлунок i дванадцятипалу кишку.  
Мал. 409. "Перитонiзацiя" малої кривини кукси шлунка серозно-м'язевими швами. "Перитонiзацiя" кукси дванадцятипалої кишки.  
Мал. 410. Проведення початкового вiддiлу тонкої кишки через вiкно в брижi поперечної обвiдної кишки.  
Мал. 411. Накладання першого ряду швiв мiж шлунком i тонкою кишкою.  
Мал. 412. Просвiт кишки i шлунка розкритий. Накладання швiв на задню "губу" гастроентероана стомозу.  
Мал. 413. Накладання швiв i формування передньої "губи" гастроентероанастомозу.  
Мал. 414. Накладання другого ряду серозно-м'язевих швiв. "Пiдвiснi" шви на малу кривину шлунка.  
Мал. 415. Фiксування кукси шлунка у вiкнi брижi поперечної обвiдної кишки.
 
 
Oddsei - What are the odds of anything.