А   Б   В  
Рис. 1.5.3. Способи пластики з формуванням стравохідного отвору діафрагми (круропластика):

А - з формуванням двобічної дублікатури з ніжок діафрагми;
Б, В - з формуванням однобічної дублікатури.