Рис. 1.3.7. Ахалазія стравоходу IV ступеня. Контрастні езофагорентгенограми (бокова проекція).