Рис. 1.3.3. Біфуркаційний дивертикул. Контрастна езофагорентгенограма.