Рис. 1.3.1. Типова локалізація дивертикулів стравоходу:
1) глотково-стравохідний (Ценкера);
2) біфуркаційний;
3) наддіафрагмальний.