Рис. 2.1.8. Схематичне зображення операційного поля при радикальній корекції тетради Фалло. Розріз передньої стінки правого шлуночка: 
1 — дефект міжшлуночкової перегородки з провисаючими в нього стулками аортального клапана; 
2, 3 — елементи інфундибулярного стенозу у вивідному тракті правого шлуночка.