Рис. 2.1.6. Схема тетради Фалло. Наявні основні ознаки вади: дефект міжшлуночкової перегородки, клапанний та інфундібулярний стеноз легеневої артерії, декстрапозиція аорти, зменшені розміри лівого шлуночка.