Рис. 2.1.4. Схематичне зображення кореня аорти і вихідного тракту правого шлуночка, яке демонструє дилятацію аортального синуса, відсутність опори, зміщення синуса донизу, незмикання стулок.