Рис. 2.1.28. Розкриття перикарда попереду n.phrenicus.