Рис. 2.1.26. Відкладання солей кальцію в товщі перикарда, відтискання контрастованого стравоходу.