А 
  Б
Рис. 2.1.22. Схеми постійної ендокардіальної елекростимуляції:
А) передсердна;
Б) шлуночкова.