Рис. 2.1.2. Техніка закриття Боталової протоки. Розсічена медіастинальна плевра, медіально відведені ліві n. vagus та n. recurens. Під протоку підведений десектор.