Рис. 2.1.19. Звуження вінцевої артерії атеро-склеротичними бляшками. Коронарограма.