II
  III  IV
Рис. 2.1.18. Схема операції Бенталла: одномоментне протезування аортального клапана та аорти з імплантацією вічок вінцевих артерій у судинний протез.