А
Б
В 
Рис. 2.1.13. Схема варіантів коарктації аорти: 
А — постдуктальний; 
Б — предуктальний;
В — юкстадуктальний.