Рис. 2.1.24. Постійна шлуночкова електрокардіостимуляція (оглядова рентгенограма органів грудної клітки).