–ис. 2.1.5. “ипи дефект≥в м≥жпередсердноњ перегородки (схема):
1 Ч центральний;
2 Ч дефект венозного синуса;
3 Ч дефект у нижн≥й порожнинн≥й вен≥;
4 Ч первинний;
5 Ч коронарний синус;
6 Ч тристулковий клапан.