S2

 

Новокаїнові блокади

Бронхоскопія

Трахеоцентез та мікротрахеостомія

Методи фіксування ребер при "вікончатих переломах"

Пункція плевральної порожнини

Дренування плевральної порожнини

Аспіраційні системи

Торакотомія

Зашивання рани легені

Шкірні надрізи при посттравматичній підшкірній емфіземі

Пункція перикарду

Зашивання рани серця

Операція при ахалазії кардії

Операції при дивертикулах стравоходуАорто-артеріографія

Пункційна аортографія

Флебографія

Черезшкірна катетеризація судин за Сельдінгером

Катетеризація променевої артерії

Судинний шов

Сафенектомія

Тромбемболектомія з магістральних артерій

Ампутація стегна та гомілки