КАТЕТЕРИЗАЦIЯ ПРОМЕНЕВОЇ АРТЕРIЇ
КАТЕТЕРИЗАЦIЯ ПРОМЕНЕВОЇ АРТЕРIЇМал. 1.87. Мiсце розрiзу шкiри в проекцiї променевої артерiї.


Мал. 1.88. Вигляд рани пiсля розрiзання шкiри i пiдшкiрної клiтковини в проекцiї променевої артерiї.


Мал. 1.89. Променева артерiя на трималках.


Мал. 1.90. В просвiт променевої артерiї введений катетер, фiксацiя катетера лiгатурами.


Мал. 1.91. Рана зашита пошарово, катетер виведений на шкiру.


Можливi ускладнення при виконаннi катетеризацiї променевої артерiї